Aj vy máte obavy, že ak sa dotkne v mestskej hromadnej doprave rukoväte či madla, alebo sa vo verejných budovách chytíte kľučky a neskôr si pretriete rukami oči alebo ústa, že si zarobíte na problém? Mikróby neradno podceňovať! Prevencia pred baktériami a vírusmi nikdy nie je krok vedľa.

 

V súčasnosti sa vo verejných budovách ako ochrana pred Corona vírusom umiestňujú jednorazové dezinfekčné zariadenia, ktorých náplne majú len určitý obmedzený počet použití. Toto opatrenie je príliš nákladné a navyše sa nejedná o systémové riešenie. Lacnejšie riešenie - antibakteriálne nátery, majú zasa obmedzenú kapacitnú aj časovú účinnosť. Z hľadiska rozsahu vírusov a baktérií nátery nepokryjú celých 100% mikróbov a z hľadiska trvácnosti, žiaľ, nevydržia dlhšie, ako rok. Aké preventívne opatrenia sú teda účinné a efektívne?

 

čistenie rúk

Preventívne opatrenia

Kľúčovým preventívnym opatrením nielen pred Corona vírusom, ale aj pred ostatnými choroboplodnými zárodkami je pravidelná a dôkladná hygiena rúk, ktorá významne znižuje riziko prenosu nákaz. Ideálnym systémovým riešením sú kľučky a madlá s antimikrobiálnou ochranou. Kovania s touto špeciálnou úpravou výrazne redukujú množenie mikróbov - baktérií a vírusov na svojom povrchu. Sú zdatnou bariérou voči šíreniu nákaz na dlhé roky. A hoci je prvotná investícia vyššia, z dlhodobého hľadiska je toto riešenie veľkým prínosom nielen z pohľadu ochrany ľudského zdravia, ale aj z finančného hľadiska.

 

Trvalá antimikrobiálna ochrana

Kovania s antimikrobiálnou ochranou likvidujú až 99,99% mikróbov, vrátane baktérií a vírusov. Ich povrchová úprava je založená na postupnom uvoľňovaní iónov striebra, ktoré následne prenikajú do mikróbov, kde napádajú ich DNA a tým zabraňujú ich množeniu. Povrchová úprava Antigerm je schopná v priebehu niekoľkých minút veľmi efektívne zneškodniť viac ako 650 druhov nebezpečných mikróbov a pôsobí neustále - až 24 hodín denne. Má skvelé samočistiace účinky a ničí aj zvyšky už zabitých baktérií a vírusov. Kľučky a madlá s antimikrobiálnou ochranou účinne bránia šíreniu prenosných ochorení. Predstavujú inteligentné systémové riešenie v boji proti šíreniu nákaz, dokážu predísť mnohým zdravotným problémom.

nesprejujte

 

kľučka na toalete

Stop šíreniu nákaz

V Škandinávii sa kovania s antimikrobiálnou ochranou s veľkým úspechom aplikujú už vyše dvadsať rokov vo všetkých nemocniciach, školách, úradoch, verejných budovách, v domovoch pre dôchodcov, v priestoroch dopravných uzlov - železničné stanice, zastávky miestnej hromadnej dopravy, čerpacie stanice, toalety a podobne. Bolo by skvelé, ak by si Slovensko zobralo z týchto vyspelých škandinávskych krajín príklad a vo verejných priestoroch, ktoré sú na špici návštevnosti, by tiež umiestňovalo kovania s antimikrobiálnou ochranou. Keby všade tam, kde je vysoký pohyb osôb a v priestoroch, ktoré obývajú alebo navštevujú osoby so zníženou imunitou, boli kľučky a madlá bez baktérií a vírusov.

 

Trvalá ochrana 3. generácie

Máme niekoľko skutočne významných riešení ako účinnú bariéru proti šíreniu mikróbov. Okrem iných účinne zabíjajú aj dva významné typy patogénnych baktérií ako Escherichia coli a Stapholococcus aureus. Potvrdzujú ich laboratórne testy a dlhoročné skúsenosti.