Univerzálny dizajn alebo dizajn pre všetkých je návrh dizajnu budov, výrobkov alebo prostredí, aby boli prístupné všetkým ľuďom bez ohľadu na vek alebo zdravotné postihnutie a mohli pohodlne a intuitívne používať produkty, služby a systémy bez potreby adaptácie.

univerzálny dizajn

 

eurokluc

Dôležitým kritériom je bezpečnosť osôb, aby užívatelia bez akejkoľvek nutnosti zaškolenia sa mohli v tomto prostredí pohybovať a tieto produkty či služby používať bez potenciálnej hrozby úrazu alebo iného diskomfortu.

 

Selwyn Goldsmith vytvoril koncepciu voľného prístupu pre ľudí so zdravotným postihnutím a bol autorom diela o dizajne pre telesne postihnutých (1963). Azda najvýznamnejším úspechom bolo vytvorenie spusteného obrubníka - dnes štandardného prvku zabudovaného prostredia. Z týchto koncepcií sa vynoril termín „univerzálny dizajn“ , ktorý prvýkrát použil architekt Ronald Mace, aby popísal koncepciu navrhovania všetkých výrobkov a vybudovaného prostredia tak, aby boli estetické a použiteľné v najväčšej možnej miere pre všetkých bez ohľadu na ich vek, schopnosti alebo stav v živote.
 
smart zámky
 

 

sedačka do sprchy
 
S rastúcou dĺžkou života a rozvojom modernej medicíny sa zvyšuje miera prežitia osôb so závažnými zraneniami, chorobami a vrodenými chybami. Pri týchto významných demografických zmenách rastie aj záujem o univerzálny dizajn.
Európska komisia vyzdvihla dizajn pre všetkých v Európe pri hľadaní užívateľsky prívetivej spoločnosti v Európe. Design for All je o zabezpečení toho, aby prostredia, produkty, služby fungovali pre ľudí všetkých vekových skupín a schopností v rôznych situáciách a za rôznych okolností.
 

 

Dizajn pre všetkých sa stal hlavnou témou starnutia obyvateľstva a podnetom pre neustále zvyšovanie kvality života. Riadi sa trhovým prístupom a môže osloviť širší trh. Ľahko použiteľné, fyzicky a cenovo dostupné výrobky a služby zvyšujú kvalitu života všetkých občanov. Design for All umožňuje prístup do zabudovaného prostredia, prístup k službám a užívateľsky prívetivé výrobky, ktoré nie sú len faktorom kvality, ale sú nevyhnutnosťou pre mnoho starnúcich alebo zdravotne postihnutých osôb. Začlenenie dizajnu pre všetkých na začiatku procesu navrhovania je nákladovo efektívnejšie ako vykonávanie zmien po tom, čo sú riešenia už na trhu. Najlepšie sa to dosiahne identifikáciou a zapojením používateľov („zainteresovaných strán“) do rozhodovacích procesov, ktoré vedú k vypracovaniu stručného prehľadu dizajnu, a k vzdelávaniu osôb s rozhodovacou právomocou vo verejnom a súkromnom sektore o výhodách, ktoré by mohli plynúť z koherentného využívania dizajnu ( pre všetkých) v širokej škále sociálno-ekonomických situácií.
terapia farbami

 

 
antibakteriálne kovania
 
Bežným príkladom sú obrubníky alebo chodníky, ktoré sú dôležité pre ľudí na invalidných vozíkoch, skrinky s výsuvnými policami, kuchynské pulty vo viacerých výškach alebo v systéme verejnej dopravy nízkopodlažné autobusy/električky, ktoré eliminujú medzeru medzi dopravným prostriedkom a chodníkom. Pôvodne boli navrhnuté pre telesne postihnutých, dnes však slúžia nám všetkým. Ďalšie všeobecne známe produkty, ktoré vznikli v súvislosti s hnutím DESIGN FOR ALL sú dotykové dlažby pre nevidiacich, automatické dvere, elektrická zubná kefka, cestovný kufor na kolieskach, audioknihy.