Máloktorý telesne zdravý človek si dokáže predstaviť, ako vyzerá život z pozície vozíka, resp. život telesne hendikepovaných osôb. Keď sa nad tým človek zamyslí, behom pár sekúnd nájde veľké množstvo miest, ktoré predstavujú pre telesne postihnuté osoby veľký problém, inými slovami prekážku a bariéru, ktorá znižuje ich kvalitu života. Sú to napríklad schody, obrubníky, mestská hromadná doprava alebo verejné toalety. Každý človek si zaslúži rovnakú kvalitu života a mali by sme robiť všetko preto, aby sa rozdiel medzi kvalitou života medzi telesne zdravými a tými, ktorí toto šťastie nemajú zmenšoval.

Jedným z produktov, ktoré zvyšujú kvalitu života a zabezpečujú bezbariérový prístup pre telesne postihnuté osoby je európsky kľúč, tiež označovaný ako euro kľúč. Už ste o ňom počuli?

Bezbariérový prístup do verejných toaliet

Neodmysliteľnou súčasťou zlepšovania mobility a bezbariérového prístupu pre telesne hendikepované osoby sú verejné toalety na miestach, ako sú čerpacie stanice, autobusové stanice, reštaurácie, hotely, školy a mnohé ďalšie. Je to práve európsky kľúč, ktorý to pre telesne postihnuté osoby umožňuje.

Euro kľúče sú súčasťou našej ponuky, pretože aj my chceme svojim dielom prispieť k zlepšovaniu života telesne postihnutých osôb, ktoré tvoria približne 10% našej populácie. Zároveň si chceme byť istí, že ponúkame najvyššiu kvalitu, aby sa nestalo, že práve našim produktom bude tento prístup obmedzený. Preto ponúkame euro kľúče značky DOM, ktoré sú v prevádzke už od roku 1986 a úspešne zamykajú obrovské množstvo verejných toaliet po celej Európe.

Budúcnosť euro kľúča na Slovenku

Priestor na zlepšovanie mobility pre telesne postihnuté osoby na Slovenku je naozaj veľmi veľký. Každý majiteľ reštaurácie, hotela, alebo iných verejných priestorov by si mal položiť otázku, či môže pre telesne postihnutú časť populácie spraviť viac, napríklad kúpou euro kľúča na verejné toalety. Pre Slovensko je to naozaj veľká príležitosť a k tým, ktorí už k zvýšeniu mobility kúpou európskeho kľúča prispeli, by sme sa mali pridať všetci. Dobehnime ostatné krajiny EÚ a dajme najavo, že na kvalite života telesne postihnutých osôb nám záleží.