MÁTE BEZPEČNE ZAMKNUTÉ?

ČO NAHRÁVA POISŤOVNIAM, ABY NEMUSELI VYPLATIŤ POISTKU V PRÍPADE VYKRADNUTIA?


Častý argument poisťovní a pohľad polície na vlámanie je, že: Ak na dverách nie sú stopy násilia, dvere museli byť otvorené jedine kľúčom. Keď sa nezistí poškodenie dverí alebo zámku dverí, nebude vyplatená poistka, pretože podľa nich boli dvere otvorené kľúčom.

Poisťovne síce preferujú bezpečnostnú triedu 3 a 4, lenže zmluvy poisťovní sa v rovnakom stave automaticky predlžujú, ale riziká sa stále menia a zvyšujú. Čo bolo a stačilo v čase uzavretia poistnej zmluvy, už môže byť pri jej prvom automatickom predĺžení pre poisťovne v danom čase nedostačujúce.

Práve táto paradoxná situácia poisťovniam nahráva a poisťovňa potom nemusí vyplatiť poistku. Nám ale povinnosť platiť ďalej zostáva, preto si hlavne my sami musíme dať pozor na to, ako si (ne)zabezpečíme uzamykanie priestorov, ktoré chceme účinne chrániť pred vlámaním. Od poisťovní toto nemôžeme logicky očakávať, pretože nie sú odborníkmi na uzamknutie.

Ak chceme výrazne znížiť riziko tichého vlámania bez ohľadu na to, kedy sme poistku uzavreli, musíme s istotou vedieť, či stupeň nášho uzamknutia k dnešnému dňu zodpovedá súčasným trendom a vysokým nárokom, ktoré poisťovne vyžadujú.


**********

ZADARMO SI MÔŽETE NECHAŤ OTESTOVAŤ, ČI JE VÁŠ STUPEŇ BEZPEČNOSTI UZAMKNUTIA NA TAKEJ ÚROVNI, ABY BOL AJ PRE VAŠU POISŤOVŇU AKCEPTOVATEĽNÝ.

**********

Vyplnením tohto dotazníka sa to určite dozviete, pretože Vaše odpovede spracuje a vyhodnotí náš odborný špecialista, ktorý patrí v našej firme medzi tých najskúsenejších, a preto dokáže odhaliť možné problémy aj skryté riziká ešte skôr, než vôbec vzniknú. Vďaka jeho analýze sa okrem iného dozviete, aký je súčasný stav Vášho uzamyknutia dverí z pohľadu poistenia a zároveň Vám odborne poradí, aké prípadné opatrenia je potrebné prijať aj vo vzťahu k poisťovni. Najneskôr do 3 pracovných dní Vás bude kontaktovať náš špecialista s analýzou Vášho zabezpečenia zámkov dverí.


Koľko máte uzamykateľných vstupných dverí na vonkajšom plášti budovy?

Koľko máte spolu uzamykateľných dverí vo Vašom objekte bez ohľadu na stupeň zabezpečenia?

Máte vo dverách certifikované bezpečnostné vložky, kam majú prístup len Vami určené osoby?

Mal niekto iný (bývalý zamestnanec, brigádnik, sused a pod.) za dobu používania súčasnej bezpečnostnej vložky v ruke kľúč?

Je Váš kľúč chránený proti kopírovaniu, ktoré ste neschválili?

Používate na uzamykanie systém generálneho kľúča?


Ak máte pocit, že tento test by bol vhodný aj pre vašich blízkych, doplňte ich meno, priezvisko a emailovú adresu a my im s vašim odporúčaním tento dotazník prepošleme. Vďaka Vám a tomuto testu budú s predstihom vedieť, aké vhodné opatrenia prijať, aby predišli nechcenému prekvapeniu, kedy sa môže poisťovňa zdráhať vyplatiť poistku aj keď sú "dobre poistení":