Odborníci z oblasti zabezpečenia tvrdia, že vlámania sú stále v kurze. Ako efektívne ochrániť svoje súkromie, rodinu a majetok? Uvádzame niekoľko rád, ktoré nič nestoja. V článku tiež zistíte ako si otestovať vlastné uzamknutie.

Bezpečnostné triedy

Pri podpise poistnej zmluvy môžete čeliť požiadavke na bezpečnosť dverí. Bezpečnostné triedy poznáme 4, ak ide o dvere a zámky, ako sa ľudovo hovorí vložkám do dverí. Problematika je však o niečo zložitejšia. Počuli ste už o ochrane kľúča proti kopírovaniu?

Vlámanie a stopy násilia

Ak ste niekomu požičali kľúč, ktorý nie je dostatočne chránený proti vlámaniekopírovaniu, či už remeselníkovi, nájomníkovi alebo spolubývajúcemu, môžete počítať s tým, že táto osoba mala možnosť vyrobiť si duplikát bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorým sa k Vám možno nepozorovane dostať. Takto môžete prísť o svoje súkromie, či k ujme na majetku, ktorú Vám nikto nenahradí. A nemôžete počítať ani s tým, že Vám škodu pokryje poisťovňa, hoci ste si byt poistili.

Prečo? Pretože po vlámaní nezostali stopy násilia. Tie poisťovňa hľadá v policajnom zápise. V horšom prípade na krádež prídete až po čase, pretože vinník po sebe duplikátom kľúča zamkol.

V takom prípade máte možnosť už len kúpiť si novú vložku, čo je spojené so stratou času, námahy, aj peňazí. Podobným situáciám však môžete predísť a ochrániť tak aj svoju investíciu vynaloženú na uzamknutie aj poistenie nehnuteľnosti.

MÁTE BEZPEČNE UZAMKNUTÉ AJ PRE POISŤOVNE?ZADARMO SI OTESTUJTE SVOJE UZAMKNUTIE

Bezpečnostná karta a ochrana kľúča

Po technologickej stránke platí, že čím viac rôznych ochranných prvkov kľúč má, tým ťažšie je ho skopírovať. Ochranné prvky musia byť takého charakteru, aby bolo čo najkomplikovanejšie ich napodobniť.

Avšak nie všetky bezpečnostné kľúče spĺňajú rovnaké kritériá bezpečnosti. Existujú legislatívne štandardy, ktoré radia vložky do 4 základných bezpečnostných tried, kľúče do 6 bezpečnostných tried. Čím vyššia technologická ochrana kľúča, tým ťažšie sa dá kľúč skopírovať.

Bezpečnostné kľúče vo vyšších triedach bývajú chránené aj bezpečnostnou kartou, ktorej predloženie je podmienkou na výrobu dodatočného kľúča.

Význam chráneného a voľne šíriteľného profilu kľúča

O voľne šíriteľný profil kľúča ide vtedy, ak je surový kľúč (polotovar) na trhu voľne dostupný. Ak si niekto na hodinku „požičia“ Váš kľúč, môže si vyhotoviť duplikát bez Vášho vedomia. Naopak, chránený profil kľúča je to vtedy, keď máte plnú kontrolu nad tým, kto a kedy si môže dať vyrobiť Váš kľúč. Je to ochrana pre Vás, či už máte spolubývajúceho, nájomníka, ktorý určitý čas používal Vaše kľúče. Bezpečnostná karta slúži ako doklad o tom, že ste majiteľom vložky.

Z toho vyplýva, že chránený profil kľúča pre Vás znamená vyššiu ochranu a to hneď dvakrát.

Po prvé, aktívne predchádzate vlámaniu, či už tichému alebo násilnému. Vložka s chráneným profilom kľúča totiž býva zväčša dobre vybavená proti bežným metódam napadnutia (vŕtanie, bumping a pod.).

Po druhé, v momente, keď už sa niečo zomelie a vykradnú Vás. Vtedy máte istotu, že na dverách, či vložke budú neodškriepiteľné stopy násilia a poisťovňa Vám náhradu škody uhradí.

Predajné miesta kľúčov

Ani kombinácia bezpečnostnej karty a chráneného profilu kľúča však ešte nemusí byť zárukou toho, že niekto nepozorovane neskopíruje Váš kľúč. Ak je totiž profil rozšírený na trhu natoľko, že ho má každá kľúčová služba, veľmi ľahko sa tu i tam stane, že niekto vyrobí kľúč bez predloženia bezpečnostnej karty. Čím viac kľúčových služieb má Váš profil kľúča, tým ťažšie je hľadať vinníka.

Ak je možné Váš kľúč vyhotoviť na jedinom autorizovanom mieste, máte istotu v tom, že nemôže byť vyrobený inde. Na reverze takéhoto kľúča býva uvedený kontakt licenčného výrobcu.

Kde si môžete dať vyrobiť kľúč, ktorý je skutočne chránený?

Ak ste mali šťastie na dodávateľa, kľúče sa dajú vyhotovovať iba na jedinom mieste. Licenčný výrobca používa vlastné profily kľúčov, ktorých licencie ho zaväzujú vyrábať kľúče výhradne vo vlastnej réžii. Ide o veľkú pridanú hodnotu pre Vás ako koncového užívateľa, ktorý má plnú kontrolu nad výrobou kľúčov.

Na hlavičke takýchto kľúčov sú uvedené kontaktné údaje výrobcu, aby ste ho vedeli vystopovať aj o niekoľko rokov, keď budete potrebovať dorobiť nové kľúče alebo vložku na ten istý kľúč.

Námietka! Mám balkónové dvere, vchod je teda zbytočné zamykať drahou vložkou

Pýtate sa na čo Vám je bezpečnostná vložka, ak sa zlodej môže vlámať cez nezamrežované okná alebo balkón? Opäť sú pre vás vo vzťahu s poisťovňou dôležité stopy násilia, ktoré sú v takomto prípade evidentné.

 

NEPREHLIADNITE

MÁTE BEZPEČNE UZAMKNUTÉ AJ PRE POISŤOVNE?ZADARMO SI OTESTUJTE SVOJE UZAMKNUTIE

Faktom ostáva, že drvivá väčšina vlámaní sú tzv. tiché vlámania, kedy zlodej otvoril duplikátom nechráneného kľúča dvere bez toho, aby niečo poškodil a v mnohých prípadoch aj rovnako po sebe zamkol. Tým pádom nie vždy zistíte, čo všetko a kedy Vám z bytu zmizlo.

Je jasné, že v takomto prípade nemožno počítať s tým, že Vám vzniknuté škody na majetku pokryje poisťovňa. Ak však máte kľúč dostatočne chránený, máte aj istotu, že vložka sa dá otvoriť iba originálom kľúča, a teda tiché vlámanie Vám nehrozí. A rovnako ani nevyplatenie škody spôsobenej násilným vniknutím do Vášho domova, či firmy.

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Viac článkov nájdete v sekcii blog, kde sa môžete podeliť aj o vaše postrehy.