Objektové kovania

Pojem objektové kovanie nie je v Slovenskej republike ešte príliš rozšírený. Táto skutočnosť nás viedla k tomu, aby sme založili webové stránky, ktoré sa venujú práve objektovému kovaniu a definujú tento pojem v konkrétnych skupinách stavebného kovania pre výplne stavebných otvorov.

Stavebné kovanie ako všetky pohyblivé súčasti výplní stavebných otvorov, najmä kľučky na dvere, pánty na dvere, zadlabacie zámky, cylindrické vložky, ktoré nazývame objektové kovanie spĺňa technické a funkčné nároky, definované príslušnými technickými normami a  potvrdené certifikátmi platnými v danej krajine alebo spoločenstve štátov na použitie v 3. a 4. triede.

V SR je stále veľa stavieb realizovaných bez ohľadu na to, či stavebné kovania vo výplniach stavebných otvorov spĺňajú aspoň nejaké minimálne požiadavky na funkčnosť a životnosť  s ohľadom na charakter daného projektu. Pri veľkých stavebných projektoch sa veľmi často stretávame so situáciou, kedy hlavným kritériom pre výber stavebného kovania je najmä cena tovaru, ktorá musí byť čo možno najnižšia. Často sa tak stáva, že stavebné kovanie použité v projekte je síce lacné ale jeho technické parametre vôbec nezodpovedajú funkčným nárokom, ktoré budú pri prevádzke stavby na kovanie kladené.

Dôsledkom tohto na prvý pohľad výhodného nákupu lacnejšieho kovania sú časté reklamácie a výmeny počas záručnej doby, aj po jej skončení. Ak sa potom všetky výmeny a problémy s lacným necertifikovanými produktom zrátajú, je konečná cena tohto produktu vyššia než použitie objektového kovania, s ktorým nebudú počas prevádzky stavby žiadne problémy.