Bezpečnosť vchodových dverí predstavuje jednu z najdôležitejších otázok, ktoré by mal každý majiteľ bytu, domu alebo iného nebytového priestoru riešiť. Od kvality a úrovne bezpečnosti vchodových dverí záleží nielen bezpečnosť majetku, ale predovšetkým osôb, ktoré sa za týmito dverami nachádzajú.

Jedným z riešení je elektrický zámok na vchodové dvere. Aké výhody tento typ zámku pre domácnosti a firmy prináša? Prečo by ste sa mali rozhodnúť práve pre tento typ zámku na vchodové dvere? Pripravili sme pre vás 5 hlavných dôvodov.

 

Rýchlo obnovíte bezpečnosť pri strate kľúča a šetríte za nové uzamknutie

Strata alebo odcudzenie kľúčov predstavuje moment, keď si uvedomíte, že vaša domácnosť alebo iný nebytový priestor nie je zabezpečený a hrozí, že vás niekto vykradne. V tomto momente väčšinou voláte kľúčovú službu, iného príslušníka rodiny alebo známeho, ktorý má od daného objektu rezervný kľúč. Ešte väčší problém nastáva vtedy, keď si odcudzenie kľúčov uvedomíte ďaleko od daného objektu. Elektronický zámok na vchodových dverách tento problém eliminuje, pretože vďaka nemu okamžite obnovíte bezpečnosť a zároveň šetríte finančné prostriedky za nové uzamykanie.

Určujete prístupové práva užívateľov podľa potreby

S elektrickým zámkom na vchodových dverách presne viete, kto má do objektu prístupové práva a zároveň tieto môžete podľa potreby meniť. Nestane sa teda, že si niekto nechá kľúč od domu alebo firmy skopírovať a vy neviete, kto všetko má do vašej domácnosti alebo iného nebytového priestoru prístup. Taktiež nemusíte riešiť nepríjemnosti ako nevrátený kľúč zo strany nájomcu alebo zamestnanca.

Časovo vymedzené vstupy

Vďaka elektrickému zámku na vchodových dverách môžete definovať nielen kto, ale aj kedy bude mať do objektu povolený vstup. Je to veľká výhoda najmä pre firmy alebo sklady, resp. akékoľvek priestory, v ktorých potrebujete mať časovo vymedzené vstupy. Na základe toho viete presne určiť, kto sa v danej chvíli v objekte mohol, resp. nemohol nachádzať.

Monitorujete pohyb osôb a všetky udalosti

Prostredníctvom elektrickému zámku na vchodových dverách môžete veľmi jednoducho monitorovať, kto sa vo vašom objekte pohybuje, v akom čase a zároveň môžete monitorovať všetky udalosti, ktoré sa v objekte vykonávajú. Máte tak dokonalý prehľad o tom, kto sa v objekte nachádzal, keď nastala istá udalosť.

Miesto kľúčov nosíte smartfón, chip alebo kartu

Ďalšou nespochybniteľnou výhodou elektrického zámku na vchodových dverách je fakt, že so sebou nemusíte nosiť kľúče, ale samotný otvárací systém máte vo svojom mobile, alebo v podobe čipu či karty. Inými slovami, keď si zabudnete doma kľúče, pri bežnom zámku musíte merať celú cestu domov, aby ste kľúč našli, no v prípade elektrického zámku vám stačí mobil, čip alebo karta.

 

Ako môžete vidieť, výhody elektrického zámku na vchodových dverách sú naozaj významné a najmä v prípade firiem a skladov dokážu veľmi efektívne organizovať vstupné práva a zároveň monitorovať pohyb osôb a všetky udalosti. Elektronický zámok vám taktiež ušetrí starosti, čas a peniaze v prípade odcudzenia alebo straty kľúča, keďže nemusíte vymieňať zámok a stratený kľúč len vymažete). Ušetrí  aj problémy s nevrátenými alebo kopírovanými kľúčmi.