Bezpečnostná registračná karta je dôležitým identifikačným prvkom majiteľa bezpečnostnej vložky a v prípade chránených profilov Vám vyhotovíme dodatočne objednané duplikáty kľúčov iba po jej predložení. Karta však neobsahuje údaje o jej majiteľovi alebo umiestnení bezpečnostnej vložky.

Pre vyššiu bezpečnosť a ochranu našich zákazníkov pred zneužitím ich vlastnej bezpečnostnej registračnej karty sme zvolili formát embosovanej ISO karty s reliéfnym* alfanumerickým znakom sériového čísla výrobku (podobne ako pri kreditných kartách). Stupeň ochrany je oveľa vyšší ako pri bežných zalaminovanách kartách.

* reliéfny = plastický, vypuklý