Bezpečnostná registračná karta je dôležitým identifikačným prvkom majiteľa bezpečnostnej vložky a v prípade chránených profilov Vám vyhotovíme dodatočne objednané duplikáty kľúčov iba po jej predložení. Táto karta v žiadnom prípade neobsahuje údaje o jej majiteľovi/držiteľovi alebo umiestnení bezpečnostnej vložky.

Pre vyššiu bezpečnosť a ochranu našich zákazníkov pred zneužitím ich vlastnej bezpečnostnej registračnej karty sme zvolili formát embosovanej ISO karty s reliéfnym* alfanumerickým znakom sériového čísla výrobku, podobne ako pri kreditných kartách VISA, Eurocard. Tento druh ochrany je oveľa vyšší ako bežné zalaminované karty.

 

* reliéfny = plastický, vypuklý