Systémy s generálnym kľúčom

<< naspäť

PREČO JE LEPŠIE MAŤ SYSTÉM GENERÁLNEHO KĽÚČA?

Čo je systém generálneho kľúča?

Systém generálneho kľúča (ďalej len „systém“) je uzamknutie viacerých dverí na spoločný kľúč. Nachádza využitie v malých kancelárskych priestoroch aj vo veľkých objektoch alebo komplexoch budov. Pre systém generálneho kľúča je typická hierarchia prístupových práv, kde generálny kľúč otvorí všetky dvere, zatiaľ čo prístupové práva podradených kľúčov určuje zadávateľ systému.

Kedy potrebujem systém generálneho kľúča?

Ak riadite firmu aspoň o piatich ľuďoch alebo vlastníte priestory s viac než dvoma dverami, systém Vám pomôže bezpečne chrániť Vaše aktíva, či už ľudí, know-how a technológie firmy alebo nehnuteľnosť na prenájom či bývanie. Ak má firma stovky až tisíce ľudí alebo dverí, systém je nevyhnutnosť.

Ako mi systém uľahčí každodenný pohyb?

Tým, že užívatelia nebudú musieť hľadať pri každých dverách správny kľúč vo zväzku, vzniká výrazná časová úspora. So systémom generálneho kľúča dostanete prehľadnú mapu prístupových práv, ktorá Vám zjednoduší správu existujúcich kľúčov. Tak budete vedieť, ktoré dvere každý kľúč otvorí aj aký počet kľúčov je v obehu.

Koľko vložiek maximálne môže mať systém?

Systémom je možné zamykať od 3 do stoviek či tisícov dverí v závislosti od zložitosti prístupových práv. Technické možnosti sú často oveľa väčšie než požiadavky, a to najmä pri značkách DOM a ISEO.

Aká zložitá môže byť hierarchia prístupov?

V zásade platí, že môže byť tak zložitá ako si poviete. Treba však dbať o to, aby ste prístupy neskomplikovali natoľko, že Vám bude ich zložitosť viac prekážať než uľahčovať život. Pomôžeme Vám nadefinovať prístupy vo firme a radi vnesieme náš pohľad založený na viac než 20 rokoch skúseností s výrobou systémov na generálny kľúč.

Ako definovať vlastnú hierarchiu prístupov?

Prevádzkový režim vo Vašej budove poznáte najlepšie Vy. Preto je na začiatku dôležité spísať do jednoduchej matice dvere, ktoré zamykáte a osoby, ktoré sa v budove pohybujú. Potom zaznačte osobám prístupy len tam, kam potrebujú.

Aké technické podklady treba na zadanie systému do výroby?

Okrem počtu dverí, ktoré zamykáte je potrebný aj rozmer každej vložky. Meria sa od stredu upevňovacej skrutky po povrch kovania na dverách dnu aj von. Výsledkom sú dve čísla, napríklad 30/35 mm. Viac o meraní vložky nájdete v článku Ako vybrať kľúče a vložky.

Okrem toho je nevyhnutné zadať počty individuálnych, skupinových a generálnych kľúčov.

Čo sú individuálny, skupinový a generálny kľúč?

Individuálny kľúč otvorí práve jedny dvere, zatiaľ čo skupinový kľúč otvorí viac než jedny a menej než všetky dvere. Generálny kľúč otvorí všetky dvere v systéme.

Prečo je kvalita vložiek v systéme kľúčová?

Dajte si pozor, či vložky do dverí, ktoré použijete, sú spoľahlivé, pretože ich bezporuchovosť Vám zaručí obrovskú finančnú úsporu na údržbe. Prirodzene predajcovia, ktorí ponúkajú lacné vložky, ťažia z opráv, ktoré nemôže vykonať nikto iný, prípadne Vám navrhnú vymeniť vložku alebo celý systém vložiek. Váš dodávateľ by mal od začiatku deklarovať dlhú životnosť a garantovať bezproblémový servis aj v prípade, že už danú vložku nebude mať v ponuke.

Ako mi systém pomôže zvýšiť bezpečnosť?

Medzi najdôležitejšie výhody systému patrí zvýšenie bezpečnosti z hľadiska napadnutia zvnútra, či zvonku objektu. Nie je prekvapením, že najčastejší spôsob napadnutia je práve zvnútra vlastnými zamestnancami firmy, či inštitúcie. Ochrana proti napadnutiu je teda výhodou nielen pre prevádzkovateľa objektu, ale aj pre jeho majiteľa. Ak vymedzíte prístupové práva osobám podľa ich kompetencií, nemusíte sa obávať pohybu nepovolaných osôb vo Vašej prevádzke.

O bezpečnosť je dobre postarané najmä vtedy, keď je kľúč chránený proti voľnému kopírovaniu. Pred škodami spojenými so stratou kľúča Vás ochránia elektronické prístupové práva, ktoré môžete samostatne zrušiť ihneď po nahlásení straty alebo prideľovať pri opätovnom nájdení.

Ako mi systém pomáha chrániť majetok?

Ochrana majetku je podstatnou výhodou systému generálneho kľúča. Každej osobe môžete vymedziť prístup podľa kompetencií vo firme. Každý jedinečne označený kľúč by ste mali odovzdať s preberacím protokolom a v prípade škody ľahšie vyvodíte osobnú zodpovednosť. Napríklad v prípade odcudzenia mikroskopu z mapy prístupov ľahko vyčítate, ktorí pracovníci mali prístup do laboratória.

Ak potrebujete monitorovať históriu vstupov konkrétnych osôb v čase, odporúčame použitie mechatronickej vložky, či kovania. Každému užívateľovi môžete flexibilne meniť prístupové práva do každých dverí, ktoré máte takto vybavené.

Akú úroveň bezpečnosti si mám zvoliť?

Aby ste predišli zbytočným starostiam, zvážte úroveň bezpečnosti, resp. ochrany kľúča pred kopírovaním, ktoré ste vopred neschválili. Chráneným kľúčom predídete tomu, že si každý držiteľ vyhotoví kópiu, ktorá pre Vás bude hrozbou aj po vrátení originálu kľúča. Obzerajte sa preto po vložkách, kde všetok servis systému (dodatočné vložky, kľúče, zmeny prístupových práv) bude podmienený predložením bezpečnostnej karty.

Sú teda systémy bez ochrany kľúča proti kopírovaniu nepoužiteľné?

Rozhodne nie. Aj takéto systémy majú svoje využitie. Pravdou však je, že s voľne kopírovateľným kľúčom sa pripravujete o veľkú časť výhod, ktoré systém s generálnym kľúčom ponúka. Týka sa to najmä zvýšenia bezpečnosti, ochrany majetku, prevencie proti škodám a ľahšieho vyvodenia osobnej zodpovednosti za škodu.

Ako postupovať pri strate kľúča? Musím vymeniť celý systém?

V prípade straty kľúča nie je vždy nevyhnutné utrácať peniaze za nové vložky, postačí ich prekódovanie, a máte istotu, že nálezca si starým kľúčom neotvorí. Ak máte vložku či kovanie s elektronickými prístupovými právami, stratenému kľúču na diaľku znemožníte vstup.

Ako postupovať pri zmene prístupových práv? Musím vymeniť celý systém?

Závisí od rozsahu zmien v prístupoch. Tak ako pri strate kľúča, možno postačí prekódovanie vložiek, aby ste ušetrili za nové. Vložky a kovania s elektronickou kontrolou vstupu si preprogramujete úplne samostatne bez nákladov na prekódovanie mechanickej vložky.

Čo je to elektronická kontrola vstupu?

Ide o elektronicky riadený vstup užívateľa cez dvere. Zatiaľ čo dvere môžu byť ovládané mechanicky, prístup je povolený elektronicky. V takom prípade hovoríme o mechatronickej vložke alebo mechatronickom kovaní. V prípadoch, kde uzamykanie aj povolenie vstupu prebiehajú elektronicky, sa používajú elektronické čítačkyelektromotorické samouzamykacie zámky, prípadne elektronické otvárače dverí. Zatiaľ čo pri bežnom mechanickom uzamknutí si užívateľ odomyká kľúčom, pri elektronicky riadenom vstupe používa médium ako chip, kartu, PIN kód, mobilný telefón a pod.

Postačí mi mechanické uzamknutie?

Dôležitým rozhodnutím je mechanické alebo mechatronické uzamknutie, prípadne ich kombinácia. Ak sú prístupy do všetkých dverí alebo ich časť riadené elektronicky, výrazne zvyšujete svoju flexibilitu pre prípad zmeny prístupových práv, straty kľúča a pod. Zmeny riadite samostatne, rýchlo a bez dodatočných nákladov. K dispozícii máte množstvo funkcií ako napríklad históriu vstupov a pokusov o vstup cez konkrétne dvere.

Ako sa elektronická kontrola vstupu používa v systéme?

Systém sa môže skladať z elektronických, resp. mechatronických zariadení, čím získavate absolútnu kontrolu nad prístupovými právami všetkých užívateľov. Všetky prípadné zmeny si riadite sami cez softvér prakticky bez obmedzenia. Nevýhodou je vyššia počiatočná investícia. Zaujímavým prístupom je kombinácia mechanického uzamknutiaeletronickou kontrolou vstupu iba na niektorých dverách (napríklad vchodových), kde dochádza k finančnej úspore oproti prvému riešeniu, no zachovávate si výhody elektronického vstupu na miestach, kde je to nevyhnutné.

Koľko musím investovať do uzamknutia objektu?

Čiastka je veľmi individuálna a závisí od niekoľkých faktorov. Počet dverí a kľúčov sa dá len do malej miery ovplyvniť, pretože ich potreba vyplýva z prevádzkového režimu firmy/objektu. Celkovú investíciu však ovplyvníte úrovňou bezpečnosti systému (podrobne vyššie), prípadne voľbou čiste mechanických alebo elektronicky riadených prístupových práv, ktorých výhody sme už zmienili.

<< naspäť

Kovanie na dvere - interiérové, bezpečnostné

<< naspäť

Čo je to kovanie na dvere?

Kovaním sa nazýva sada kľučiek a štítov (štítové kovania) alebo kľučiek a roziet (rozetové kovania), ktoré sa osadia na jedny dvere. Rozetové (delené) kovania v súčasnej dobe prevažujú, čím sa pri výbere nenechajte ovplyvniť. Pri výbere štítových kovaní je treba mať zmeranú rozteč (rozstup).

Ako rozpoznám bezpečnostné kovanie od štandardného kovania na dvere?

Charakteristickým znakom bezpečnostného kovania je masívny vonkajší štít bez viditeľných skrutiek - montáž skrutiek je možná len z vnútornej strany. Bezpečnostné kovanie so zvýšenou ochranou obsahuje aj ochranu vložky jej prekrytím s malou štrbinou (šírka 3,5 - 5 mm) na vloženie kľúča.

Čo je to rozteč (rozstup) kovania?

Ide o vzdialenosť medzi osou otáčania kľučky a osou otáčania kľúča vo dverách. Rozstup kovania je potrebné poznať na kúpu štítového kovania, či už interiérového alebo bezpečnostného. Rozteč kovania, ktorú potrebujete, je daná roztečou zadlabávacieho zámku vo dverách. Ako odmerať rozteč nájdete v článku Ako vybrať kľučky. Na rozteč sa môžete opýtať aj vášho výrobcu, či renovátora dverí.

<< naspäť

Vložky a kľúče do bytu, domu, kancelárie

<< naspäť

Čo je to cylindrická (bezpečnostná vložka)?

Ide o doplnok (vchodových) dverí, kam vkladáte kľúč. Nepomýľte si vložku so zadlabacím zámkom, ktorého jazyk ovládate kľúčom alebo kľučkou. Vložky sú často nazývané fabky.

V čom spočíva rozdiel medzi cylindrickou a bezpečnostnou vložkou?

Cylindrická vložka sa ľudovo nazýva fabka (podľa tradičnej českej firmy FAB). Jej základný názov stavebná vložka je odvodený z nemeckého slova - Bauzylinder; názov cylindrická vložka je z nemeckého výrazu - Profilzylinder. Cylindrická vložka je vyrobená z europrofilu 17,5 mm. Takže vlastne všetky vložky sú stavebné a súčasne aj cylindrické a najpresnejší preklad by mohol byť stavebná cylindrická vložka. Vzhľadom na vývoj vložiek sa neskôr začali vyrábať cylindrické vložky so zvýšenou ochranou kľúčov proti nedovolenému kopírovaniu prípadne i vložiek so zvýšenou ochranou proti odvŕtaniu alebo vyhmataniu planžetou. Preto sa tieto vložky začali nazývať bezpečnostné vložky a podľa stupňa ochrany boli rozdelené do 4 tried bezpečnosti, pričom štvrtá trieda je najvyššia. V Čechách je tento systém triedenia známy ako pyramída bezpečnosti.

Ako zistím správnu dĺžku cylindrickej vložky?

Dĺžka vložky je závislá od hrúbky dverí vrátane kovania. Meria sa od stredu skutky upevňujúcej vložku v zámku dverí až po povrch bezpečnostného kovania. Presnejšie údaje o meraní vložky nájdete v článku Ako vybrať kľúče a vložky.

Koľko kľúčov môžem mať k cylindrickej (bezpečnostnej) vložke?

Pri väčšine vložiek platí, že kľúčov môžete mať koľko len potrebujete. Okrem členov Vašej domácnosti odporúčame vybaviť rezervným kľúčom aj inú osobu, ktorej dôverujete (súrodenci, rodičia). Nikdy neviete, kedy budete potrebovať ich pomoc. Pamätajte na to, že kľúče sú lacnejšie pri výrobe vložky.

Ako môžem predchádzať problémom so zabuchnutím dverí, keď mám z vonkajšej strany na dverách bezpečnostné kovanie s guľou?

Najjednoduchší spôsob je vložka s gombíkom na vnútornej strane, odporúča sa pri plných vchodových dverách. Pri dverách so sklenenou výplňou sa odporúča núdzová funkcia Emergency, ktorá umožní odomknutie dverí aj pri kľúči vloženom z vnútornej strany. Už pri prvom zabuchnutí dverí so zasunutým kľúčom z vnútornej strany oceníte možnosť ich bezproblémového otvorenia ďalším kľúčom k Vašej vložke a úsporu nemalých prostriedkov za núdzové otvorenie zámočníkom.

Čo znamená chránený a voľne šíriteľný profil kľúča?

O voľne šíriteľný profil kľúča ide vtedy, ak je surový kľúč (polotovar) na trhu voľne dostupný. Ak si niekto na hodinku „požičia“ Váš kľúč, môže si vyhotoviť duplikát bez Vášho vedomia. Naopak chránený profil kľúča je to vtedy, keď máte plnú kontrolu nad tým, kto a kedy si môže dať vyrobiť Váš kľúč. Je to ochrana pre Vás, či už máte spolubývajúceho, nájomníka, ktorý používa Vaše kľúče. Bezpečnostná karta slúži ako doklad o tom, že ste majiteľom vložky.

Ako sú kľúče chránené proti nedovolenému kopírovaniu?

Akékoľvek znaky bezpečnostného kľúča proti ilegálnemu vyhotoveniu duplikátov sťažujú pokusy vyrobiť nedovolené duplikáty kľúča. Čím viac rôznych ochranných prvkov kľúč má, tým ťažšie je ho skopírovať. Ochranné prvky musia byť takého charakteru, aby bolo čo najkomplikovanejšie ich napodobniť. Dôležitá je aj presnosť, s ktorou musí byť pakľúč vyhotovený na to, aby sa ním dalo odomknúť bez stôp násilného vlámania. Ak je tolerancia vložky vysoká, pokútny napodobňovateľ nemusí pracovať veľmi presne na to, aby sa mu podarilo vyrobiť Váš kľúč. Ochrana kľúča je technologická (súvisí s ochrannými prvkami spomínanými vyššie) a právna. Právna patentovo chráni profil kľúča pred používaním inými výrobcami kľúčov. Polotovary kľúčov sa nedajú zakúpiť na trhu – tie sú potrebné na to, aby mohol byť vyhotovený duplikát. Výroba chráneného kľúča je spravidla podmienená predložením bezpečnostnej karty, bez nej nie je možné vyhotoviť duplikát kľúča.

Kde si môžem dať vyrobiť kľúč, ktorý je chránený?

Ak máte vložku z dielne Metalia, kľúče sa dajú vyhotovovať iba u nás. Máme vlastné profily kľúčov, ktorých licencie nás zaväzujú vyrábať kľúče výhradne vo vlastnej réžii. Ide o veľkú pridanú hodnotu pre koncového užívateľa, ktorý má plnú kontrolu nad výrobou kľúčov. Ak je totiž profil rozšírený na trhu natoľko, že ho má každá kľúčová služba, veľmi ľahko sa tu i tam stane, že niekto vyrobí kľúč bez predloženia bezpečnostnej karty. Čím viac kľúčových služieb má Váš profil kľúča, tým ťažšie je hľadať vinníka. Ak je možné Váš kľúč vyhotoviť na jedinom autorizovanom mieste, máte istotu v tom, že Vaše kľúče nemôžu byť vyrobené inde. Na reverze takéhoto kľúča býva uvedený kontakt licenčného výrobcu, a tak je tomu aj na našich kľúčoch. Kľúče je možné vyhotoviť aj na diaľku.

Čo potrebujem na výrobu dodatočného kľúča?

Ak ide o chránený profil kľúča, je nevyhnutné predložiť bezpečnostnú kartu. Tou dokladáte, že ste majiteľom vložky. Ak sa nemôžete zastaviť osobne, kartu nám môžete poslať.

Ako dlho trvá výroba vložky na mieru? A čo dodatočné kľúče v budúcnosti?

Ak Vám musíme vložku vyrobiť, približne do 2 hodín uzrie svetlo sveta. Kľúčom to trvá o niečo kratšie, môžete ich mať do 30 minút.

Ak stratím kľúč, musím vymeniť vložku?

Nie je to nevyhnutné. Vložku Vám môžeme prekódovať a vyhotoviť nové kľúče. Toto riešenie je lacnejšie než nová vložka. Zároveň je bezpečné, pretože náhodný nálezca si kľúčom neodomkne.

Ako dlho po zakúpení vložky si môžem vyhotovovať dodatočné kľúče?

V našej dielni zatiaľ hranicu nepoznáme. Dodnes zabezpečujeme okamžitý servis a kľúče ku všetkým vložkám, ktoré sme vyrobili od roku 1991. Ak je vložka po dobe svojej životnosti, odporučíme výmenu komponentov alebo novú vložku.

Ako si dám vyrobiť kľúč, ak nie som z Bratislavy?

Jednoducho. Pošlete nám poštou bezpečnostnú kartu, ktorú Vám zašleme s novými kľúčami. Ďalšia možnosť je navštíviť naše zastúpenie na východnom Slovensku.

Ako dlho mi vydrží vložka?

Doba životnosti je silnou stránkou našich vložiek, závisí od frekvencie používania. Vložky sú testované na 100 000 cyklov, čo za bežnej prevádzky na vchode do domácnosti často znamená 15, 20 a viac rokov.

Čo je to zhodná vložka?

Ide o vložku, ktorá je vyhotovená k inej vložke na spoločný kľúč. Môže sa to nazývať spoločný uzáver, zjednotenie vložiek alebo vložky na jeden kľúč.

Ak mi pribudnú dvere, môžem si dať vyhotoviť zhodnú vložku aj dodatočne?

Áno, stačí priniesť kartu a jeden kľúč. Ak kľúč neprinesiete, vyrobíme Vám ho podľa predloženej karty.

<< naspäť