<< naspäť

Čo je to cylindrická (bezpečnostná vložka)?

Ide o doplnok (vchodových) dverí, kam vkladáte kľúč. Nepomýľte si vložku so zadlabacím zámkom, ktorého jazyk ovládate kľúčom alebo kľučkou. Vložky sú často nazývané fabky.

V čom spočíva rozdiel medzi cylindrickou a bezpečnostnou vložkou?

Cylindrická vložka sa ľudovo nazýva fabka (podľa tradičnej českej firmy FAB). Jej základný názov stavebná vložka je odvodený z nemeckého slova - Bauzylinder; názov cylindrická vložka je z nemeckého výrazu - Profilzylinder. Cylindrická vložka je vyrobená z europrofilu 17,5 mm. Takže vlastne všetky vložky sú stavebné a súčasne aj cylindrické a najpresnejší preklad by mohol byť stavebná cylindrická vložka. Vzhľadom na vývoj vložiek sa neskôr začali vyrábať cylindrické vložky so zvýšenou ochranou kľúčov proti nedovolenému kopírovaniu prípadne i vložiek so zvýšenou ochranou proti odvŕtaniu alebo vyhmataniu planžetou. Preto sa tieto vložky začali nazývať bezpečnostné vložky a podľa stupňa ochrany boli rozdelené do 4 tried bezpečnosti, pričom štvrtá trieda je najvyššia. V Čechách je tento systém triedenia známy ako pyramída bezpečnosti.

Ako zistím správnu dĺžku cylindrickej vložky?

Dĺžka vložky je závislá od hrúbky dverí vrátane kovania. Meria sa od stredu skutky upevňujúcej vložku v zámku dverí až po povrch bezpečnostného kovania. Presnejšie údaje o meraní vložky nájdete v článku Ako vybrať kľúče a vložky.

Koľko kľúčov môžem mať k cylindrickej (bezpečnostnej) vložke?

Pri väčšine vložiek platí, že kľúčov môžete mať koľko len potrebujete. Okrem členov Vašej domácnosti odporúčame vybaviť rezervným kľúčom aj inú osobu, ktorej dôverujete (súrodenci, rodičia). Nikdy neviete, kedy budete potrebovať ich pomoc. Pamätajte na to, že kľúče sú lacnejšie pri výrobe vložky.

Ako môžem predchádzať problémom so zabuchnutím dverí, keď mám z vonkajšej strany na dverách bezpečnostné kovanie s guľou?

Najjednoduchší spôsob je vložka s gombíkom na vnútornej strane, odporúča sa pri plných vchodových dverách. Pri dverách so sklenenou výplňou sa odporúča núdzová funkcia Emergency, ktorá umožní odomknutie dverí aj pri kľúči vloženom z vnútornej strany. Už pri prvom zabuchnutí dverí so zasunutým kľúčom z vnútornej strany oceníte možnosť ich bezproblémového otvorenia ďalším kľúčom k Vašej vložke a úsporu nemalých prostriedkov za núdzové otvorenie zámočníkom.

Čo znamená chránený a voľne šíriteľný profil kľúča?

O voľne šíriteľný profil kľúča ide vtedy, ak je surový kľúč (polotovar) na trhu voľne dostupný. Ak si niekto na hodinku „požičia“ Váš kľúč, môže si vyhotoviť duplikát bez Vášho vedomia. Naopak chránený profil kľúča je to vtedy, keď máte plnú kontrolu nad tým, kto a kedy si môže dať vyrobiť Váš kľúč. Je to ochrana pre Vás, či už máte spolubývajúceho, nájomníka, ktorý používa Vaše kľúče. Bezpečnostná karta slúži ako doklad o tom, že ste majiteľom vložky.

Ako sú kľúče chránené proti nedovolenému kopírovaniu?

Akékoľvek znaky bezpečnostného kľúča proti ilegálnemu vyhotoveniu duplikátov sťažujú pokusy vyrobiť nedovolené duplikáty kľúča. Čím viac rôznych ochranných prvkov kľúč má, tým ťažšie je ho skopírovať. Ochranné prvky musia byť takého charakteru, aby bolo čo najkomplikovanejšie ich napodobniť. Dôležitá je aj presnosť, s ktorou musí byť pakľúč vyhotovený na to, aby sa ním dalo odomknúť bez stôp násilného vlámania. Ak je tolerancia vložky vysoká, pokútny napodobňovateľ nemusí pracovať veľmi presne na to, aby sa mu podarilo vyrobiť Váš kľúč. Ochrana kľúča je technologická (súvisí s ochrannými prvkami spomínanými vyššie) a právna. Právna patentovo chráni profil kľúča pred používaním inými výrobcami kľúčov. Polotovary kľúčov sa nedajú zakúpiť na trhu – tie sú potrebné na to, aby mohol byť vyhotovený duplikát. Výroba chráneného kľúča je spravidla podmienená predložením bezpečnostnej karty, bez nej nie je možné vyhotoviť duplikát kľúča.

Kde si môžem dať vyrobiť kľúč, ktorý je chránený?

Ak máte vložku z dielne Metalia, kľúče sa dajú vyhotovovať iba u nás. Máme vlastné profily kľúčov, ktorých licencie nás zaväzujú vyrábať kľúče výhradne vo vlastnej réžii. Ide o veľkú pridanú hodnotu pre koncového užívateľa, ktorý má plnú kontrolu nad výrobou kľúčov. Ak je totiž profil rozšírený na trhu natoľko, že ho má každá kľúčová služba, veľmi ľahko sa tu i tam stane, že niekto vyrobí kľúč bez predloženia bezpečnostnej karty. Čím viac kľúčových služieb má Váš profil kľúča, tým ťažšie je hľadať vinníka. Ak je možné Váš kľúč vyhotoviť na jedinom autorizovanom mieste, máte istotu v tom, že Vaše kľúče nemôžu byť vyrobené inde. Na reverze takéhoto kľúča býva uvedený kontakt licenčného výrobcu, a tak je tomu aj na našich kľúčoch. Kľúče je možné vyhotoviť aj na diaľku.

Čo potrebujem na výrobu dodatočného kľúča?

Ak ide o chránený profil kľúča, je nevyhnutné predložiť bezpečnostnú kartu. Tou dokladáte, že ste majiteľom vložky. Ak sa nemôžete zastaviť osobne, kartu nám môžete poslať.

Ako dlho trvá výroba vložky na mieru? A čo dodatočné kľúče v budúcnosti?

Ak Vám musíme vložku vyrobiť, približne do 2 hodín uzrie svetlo sveta. Kľúčom to trvá o niečo kratšie, môžete ich mať do 30 minút.

Ak stratím kľúč, musím vymeniť vložku?

Nie je to nevyhnutné. Vložku Vám môžeme prekódovať a vyhotoviť nové kľúče. Toto riešenie je lacnejšie než nová vložka. Zároveň je bezpečné, pretože náhodný nálezca si kľúčom neodomkne.

Ako dlho po zakúpení vložky si môžem vyhotovovať dodatočné kľúče?

V našej dielni zatiaľ hranicu nepoznáme. Dodnes zabezpečujeme okamžitý servis a kľúče ku všetkým vložkám, ktoré sme vyrobili od roku 1991. Ak je vložka po dobe svojej životnosti, odporučíme výmenu komponentov alebo novú vložku.

Ako si dám vyrobiť kľúč, ak nie som z Bratislavy?

Jednoducho. Pošlete nám poštou bezpečnostnú kartu, ktorú Vám zašleme s novými kľúčami. Ďalšia možnosť je navštíviť naše zastúpenie na východnom Slovensku.

Ako dlho mi vydrží vložka?

Doba životnosti je silnou stránkou našich vložiek, závisí od frekvencie používania. Vložky sú testované na 100 000 cyklov, čo za bežnej prevádzky na vchode do domácnosti často znamená 15, 20 a viac rokov.

Čo je to zhodná vložka?

Ide o vložku, ktorá je vyhotovená k inej vložke na spoločný kľúč. Môže sa to nazývať spoločný uzáver, zjednotenie vložiek alebo vložky na jeden kľúč.

Ak mi pribudnú dvere, môžem si dať vyhotoviť zhodnú vložku aj dodatočne?

Áno, stačí priniesť kartu a jeden kľúč. Ak kľúč neprinesiete, vyrobíme Vám ho podľa predloženej karty.

<< naspäť