<< naspäť

PREČO JE LEPŠIE MAŤ SYSTÉM GENERÁLNEHO KĽÚČA?

Čo je systém generálneho kľúča?

Systém generálneho kľúča (ďalej len „systém“) je uzamknutie viacerých dverí na spoločný kľúč. Nachádza využitie v malých kancelárskych priestoroch aj vo veľkých objektoch alebo komplexoch budov. Pre systém generálneho kľúča je typická hierarchia prístupových práv, kde generálny kľúč otvorí všetky dvere, zatiaľ čo prístupové práva podradených kľúčov určuje zadávateľ systému.

Kedy potrebujem systém generálneho kľúča?

Ak riadite firmu aspoň o piatich ľuďoch alebo vlastníte priestory s viac než dvoma dverami, systém Vám pomôže bezpečne chrániť Vaše aktíva, či už ľudí, know-how a technológie firmy alebo nehnuteľnosť na prenájom či bývanie. Ak má firma stovky až tisíce ľudí alebo dverí, systém je nevyhnutnosť.

Ako mi systém uľahčí každodenný pohyb?

Tým, že užívatelia nebudú musieť hľadať pri každých dverách správny kľúč vo zväzku, vzniká výrazná časová úspora. So systémom generálneho kľúča dostanete prehľadnú mapu prístupových práv, ktorá Vám zjednoduší správu existujúcich kľúčov. Tak budete vedieť, ktoré dvere každý kľúč otvorí aj aký počet kľúčov je v obehu.

Koľko vložiek maximálne môže mať systém?

Systémom je možné zamykať od 3 do stoviek či tisícov dverí v závislosti od zložitosti prístupových práv. Technické možnosti sú často oveľa väčšie než požiadavky, a to najmä pri značkách DOM a ISEO.

Aká zložitá môže byť hierarchia prístupov?

V zásade platí, že môže byť tak zložitá ako si poviete. Treba však dbať o to, aby ste prístupy neskomplikovali natoľko, že Vám bude ich zložitosť viac prekážať než uľahčovať život. Pomôžeme Vám nadefinovať prístupy vo firme a radi vnesieme náš pohľad založený na viac než 20 rokoch skúseností s výrobou systémov na generálny kľúč.

Ako definovať vlastnú hierarchiu prístupov?

Prevádzkový režim vo Vašej budove poznáte najlepšie Vy. Preto je na začiatku dôležité spísať do jednoduchej matice dvere, ktoré zamykáte a osoby, ktoré sa v budove pohybujú. Potom zaznačte osobám prístupy len tam, kam potrebujú.

Aké technické podklady treba na zadanie systému do výroby?

Okrem počtu dverí, ktoré zamykáte je potrebný aj rozmer každej vložky. Meria sa od stredu upevňovacej skrutky po povrch kovania na dverách dnu aj von. Výsledkom sú dve čísla, napríklad 30/35 mm. Viac o meraní vložky nájdete v článku Ako vybrať kľúče a vložky.

Okrem toho je nevyhnutné zadať počty individuálnych, skupinových a generálnych kľúčov.

Čo sú individuálny, skupinový a generálny kľúč?

Individuálny kľúč otvorí práve jedny dvere, zatiaľ čo skupinový kľúč otvorí viac než jedny a menej než všetky dvere. Generálny kľúč otvorí všetky dvere v systéme.

Prečo je kvalita vložiek v systéme kľúčová?

Dajte si pozor, či vložky do dverí, ktoré použijete, sú spoľahlivé, pretože ich bezporuchovosť Vám zaručí obrovskú finančnú úsporu na údržbe. Prirodzene predajcovia, ktorí ponúkajú lacné vložky, ťažia z opráv, ktoré nemôže vykonať nikto iný, prípadne Vám navrhnú vymeniť vložku alebo celý systém vložiek. Váš dodávateľ by mal od začiatku deklarovať dlhú životnosť a garantovať bezproblémový servis aj v prípade, že už danú vložku nebude mať v ponuke.

Ako mi systém pomôže zvýšiť bezpečnosť?

Medzi najdôležitejšie výhody systému patrí zvýšenie bezpečnosti z hľadiska napadnutia zvnútra, či zvonku objektu. Nie je prekvapením, že najčastejší spôsob napadnutia je práve zvnútra vlastnými zamestnancami firmy, či inštitúcie. Ochrana proti napadnutiu je teda výhodou nielen pre prevádzkovateľa objektu, ale aj pre jeho majiteľa. Ak vymedzíte prístupové práva osobám podľa ich kompetencií, nemusíte sa obávať pohybu nepovolaných osôb vo Vašej prevádzke.

O bezpečnosť je dobre postarané najmä vtedy, keď je kľúč chránený proti voľnému kopírovaniu. Pred škodami spojenými so stratou kľúča Vás ochránia elektronické prístupové práva, ktoré môžete samostatne zrušiť ihneď po nahlásení straty alebo prideľovať pri opätovnom nájdení.

Ako mi systém pomáha chrániť majetok?

Ochrana majetku je podstatnou výhodou systému generálneho kľúča. Každej osobe môžete vymedziť prístup podľa kompetencií vo firme. Každý jedinečne označený kľúč by ste mali odovzdať s preberacím protokolom a v prípade škody ľahšie vyvodíte osobnú zodpovednosť. Napríklad v prípade odcudzenia mikroskopu z mapy prístupov ľahko vyčítate, ktorí pracovníci mali prístup do laboratória.

Ak potrebujete monitorovať históriu vstupov konkrétnych osôb v čase, odporúčame použitie mechatronickej vložky, či kovania. Každému užívateľovi môžete flexibilne meniť prístupové práva do každých dverí, ktoré máte takto vybavené.

Akú úroveň bezpečnosti si mám zvoliť?

Aby ste predišli zbytočným starostiam, zvážte úroveň bezpečnosti, resp. ochrany kľúča pred kopírovaním, ktoré ste vopred neschválili. Chráneným kľúčom predídete tomu, že si každý držiteľ vyhotoví kópiu, ktorá pre Vás bude hrozbou aj po vrátení originálu kľúča. Obzerajte sa preto po vložkách, kde všetok servis systému (dodatočné vložky, kľúče, zmeny prístupových práv) bude podmienený predložením bezpečnostnej karty.

Sú teda systémy bez ochrany kľúča proti kopírovaniu nepoužiteľné?

Rozhodne nie. Aj takéto systémy majú svoje využitie. Pravdou však je, že s voľne kopírovateľným kľúčom sa pripravujete o veľkú časť výhod, ktoré systém s generálnym kľúčom ponúka. Týka sa to najmä zvýšenia bezpečnosti, ochrany majetku, prevencie proti škodám a ľahšieho vyvodenia osobnej zodpovednosti za škodu.

Ako postupovať pri strate kľúča? Musím vymeniť celý systém?

V prípade straty kľúča nie je vždy nevyhnutné utrácať peniaze za nové vložky, postačí ich prekódovanie, a máte istotu, že nálezca si starým kľúčom neotvorí. Ak máte vložku či kovanie s elektronickými prístupovými právami, stratenému kľúču na diaľku znemožníte vstup.

Ako postupovať pri zmene prístupových práv? Musím vymeniť celý systém?

Závisí od rozsahu zmien v prístupoch. Tak ako pri strate kľúča, možno postačí prekódovanie vložiek, aby ste ušetrili za nové. Vložky a kovania s elektronickou kontrolou vstupu si preprogramujete úplne samostatne bez nákladov na prekódovanie mechanickej vložky.

Čo je to elektronická kontrola vstupu?

Ide o elektronicky riadený vstup užívateľa cez dvere. Zatiaľ čo dvere môžu byť ovládané mechanicky, prístup je povolený elektronicky. V takom prípade hovoríme o mechatronickej vložke alebo mechatronickom kovaní. V prípadoch, kde uzamykanie aj povolenie vstupu prebiehajú elektronicky, sa používajú elektronické čítačkyelektromotorické samouzamykacie zámky, prípadne elektronické otvárače dverí. Zatiaľ čo pri bežnom mechanickom uzamknutí si užívateľ odomyká kľúčom, pri elektronicky riadenom vstupe používa médium ako chip, kartu, PIN kód, mobilný telefón a pod.

Postačí mi mechanické uzamknutie?

Dôležitým rozhodnutím je mechanické alebo mechatronické uzamknutie, prípadne ich kombinácia. Ak sú prístupy do všetkých dverí alebo ich časť riadené elektronicky, výrazne zvyšujete svoju flexibilitu pre prípad zmeny prístupových práv, straty kľúča a pod. Zmeny riadite samostatne, rýchlo a bez dodatočných nákladov. K dispozícii máte množstvo funkcií ako napríklad históriu vstupov a pokusov o vstup cez konkrétne dvere.

Ako sa elektronická kontrola vstupu používa v systéme?

Systém sa môže skladať z elektronických, resp. mechatronických zariadení, čím získavate absolútnu kontrolu nad prístupovými právami všetkých užívateľov. Všetky prípadné zmeny si riadite sami cez softvér prakticky bez obmedzenia. Nevýhodou je vyššia počiatočná investícia. Zaujímavým prístupom je kombinácia mechanického uzamknutiaeletronickou kontrolou vstupu iba na niektorých dverách (napríklad vchodových), kde dochádza k finančnej úspore oproti prvému riešeniu, no zachovávate si výhody elektronického vstupu na miestach, kde je to nevyhnutné.

Koľko musím investovať do uzamknutia objektu?

Čiastka je veľmi individuálna a závisí od niekoľkých faktorov. Počet dverí a kľúčov sa dá len do malej miery ovplyvniť, pretože ich potreba vyplýva z prevádzkového režimu firmy/objektu. Celkovú investíciu však ovplyvníte úrovňou bezpečnosti systému (podrobne vyššie), prípadne voľbou čiste mechanických alebo elektronicky riadených prístupových práv, ktorých výhody sme už zmienili.

<< naspäť