Výrobca poskytuje za nižšie uvedených podmienok záruku na trvácnosť materiálu a všetky vady dokázateľne spôsobené v procese výroby. Na kľučky sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu predaja vyznačenom na pokladničnom doklade, ak nie je uvedené inak. Záručné podmienky platia v prípade, že interiérové kľučky:

  • boli správne namontované v zmysle návodu na montáž
  • boli používané v interiéri (nie vlhkom, agresívnom a znečistenom prostredí)
  • boli používané mimo miest so zvýšenou frekvenciou pohybu ľudí a záťažou (teda v súlade s triedami použitia 1 a 2 podľa DIN EN 1906)
  • sú v pôvodnom stave a neboli na nich vykonané zmeny alebo opravy užívateľom alebo treťou osobou
  • sú bez zásahu, ktorý by mal za následok zmenu konštrukcie, chodu a funkčnosti kovania
  • nie sú zlomené po neprimeranom mechanickom namáhaní
  • neboli vybavené inými prídavnými zariadeniami (iné druhy roziet, štvorhranov, červíkov)
  • neboli mechanicky poškodené ostrými predmetmi a nástrojmi
  • boli správne udržiavané bez použitia akýchkoľvek čistiacich prostriedkov a detergentov (práškové, tekuté čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, riedidlá, brúsne a leštiace pasty a pod.)

Pri kontakte s kľúčmi alebo podobnými kovovými predmetmi môže dôjsť k zvýšenému opotrebeniu.