• sme s vami
 • Panikové kovania
 • pre bezpečnejší svet
 • bezpečnostné kľúče DOM
 • kľučky na hranatej rozete

Výrobca poskytuje za nižšie uvedených podmienok záruku na trvácnosť materiálu a všetky vady dokázateľne spôsobené v procese výroby. Na kľučky sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu predaja vyznačenom na pokladničnom doklade, ak nie je uvedené inak. Záručné podmienky platia v prípade, že interiérové kľučky:

 • boli správne namontované v zmysle návodu na montáž
 • boli používané v interiéri (nie vlhkom, agresívnom a znečistenom prostredí)
 • boli používané mimo miest so zvýšenou frekvenciou pohybu ľudí a záťažou (teda v súlade s triedami použitia 1 a 2 podľa DIN EN 1906)
 • sú v pôvodnom stave a neboli na nich vykonané zmeny alebo opravy užívateľom alebo treťou osobou
 • sú bez zásahu, ktorý by mal za následok zmenu konštrukcie, chodu a funkčnosti kovania
 • nie sú zlomené po neprimeranom mechanickom namáhaní
 • neboli vybavené inými prídavnými zariadeniami (iné druhy roziet, štvorhranov, červíkov)
 • neboli mechanicky poškodené ostrými predmetmi a nástrojmi
 • boli správne udržiavané bez použitia akýchkoľvek čistiacich prostriedkov a detergentov (práškové, tekuté čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, riedidlá, brúsne a leštiace pasty a pod.)

Pri kontakte s kľúčmi alebo podobnými kovovými predmetmi môže dôjsť k zvýšenému opotrebeniu.