údržba interiérových kľučiek

 

údržba

 

 

 

 

 

 

 

pri čistení od prachu a iných nečistôt používajte výhradne mäkkú vlnenú handričku

 

údržbapri silnom znečistení použite mäkkú handričku zvlhčenú v mydlovej vode alebo vo veľmi slabom saponátovom roztoku
údržbana ošetrovanie povrchu môžete použiť špeciálne prípravky na ich ošetrenie podľa materiálu a povrchu

 


 

Pri ošetrovaní povrchu sa v každom prípade vyhýbajte kontaktu s chemickými čistiacimi prostriedkami (práškové alebo tekuté čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, riedidlá, brúsne alebo leštiace pasty) alebo prostriedkami a abrazívnym účinkom