Montáž interiérových kľučiek na rozete uskutočníte podľa tohto náčrtku:

 

"montaz