Prečo Drylok?                           základné informácie                                 jednoduchá aplikácia                                    viete, že?

Viete, že kapilárne stúpajúca vlhkosť ...

 • môže vplyvom anomálií zemského gravitačného poľa (vodných žíl) vystúpiť až na trojnásobok výšky bežného zavlhčenia?
 • je živnou pôdou pre huby a iné choroboplodné pliesne, ktoré ohrozujú vaše zdravie?
 • znižuje tepelnú izoláciu, čo znamená zvýšenie nákladov na vykurovanie?
 • spôsobuje zvýšenie relatívnej vlhkosti v miestnosti?
 • každoročne znižuje hodnotu vašej budovy?
 • je príčinou častejšieho obnovovania omietok?

Viete, že ...

 • vysoká vlhkosť v miestnosti môže poškodiť aj váš inventár?
 • zvýšená vlhkosť vášho inventáru vytvára vhodné prostredie pre škodcov?
 • agresívne soli sú dopravované z pôdy do muriva i omietky a tým znižujú ich životnosť?
 • soli upchávajú póry omietky, ktorá stráca dýchaciu schopnosť, čím vlhkosť steny stúpa stále vyššie?
 • zasolené omietky následne spôsobujú zavlhčovanie muriva aj z prostredia?
 • každá omietka je ničená kryštalizačnými silami solí a účinkom mrazu?
 • určité soli môžu napadnúť a prederaviť aj izolačné nerezové plechy?
 • vlhkosť vás v konečnom dôsledku stojí dosť peňazí?