ISEO F9000

Komplexný uzamykací systém

  • Jednoduchá montáž bez kabeláže
  • vložka bez batérie = žiadna údržba
  • 65.536 dverí a 120.000 užívateľov
  • Certifikáty najvyššej bezpečnosti VdS BZ+ a SKG***
  • Prachotesnosť a vodotesnosť IP66
  • V súlade s ATEX Ex II 2 G Ex ib IIB T4 (≤ 135°)
  • ib (EN 60079-11), IIB (Ethylén)
  • prevádzková teplota -20°C/+70°C (ATEX -20°C/+50°C)
  • Vlhkosť: max. 93% bez kondenzácie

 

Na prvý pohľad ako bežná mechanická vložka, má však v sebe zabudovanú elektronickú čítačku a všetky výhody elektronickej a mechanickej kontroly vstupu.

Medzi hlavné výhody patria rýchle zmeny prístupových práv, zaznamenávanie a čítanie histórie udalostí, vymedzenie časových zón pre jednotlivých užívateľov (zamestnanci, hostia, údržba...), možnosť kombinovať v jednom uzamykacom systéme na generálny kľúč s ďalšími elektronickými a mechanickými zariadeniami ako napríklad Libra, Aries a mechanická vložka ISEO F9.

 

 

administrator systemu
ADMINISTRÁTOR SYSTÉMU
Spravuje systém V364 pomocou webového prehliadača (Chrome, Safari, Edge) kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta prostredníctvom štandardného internetového/intranetového pripojenia k V364 Atlas Master.
zamestnanec
ZAMESTNANEC
Overenie každého kľúča prebieha automaticky každý deň otvorením hlavného vchodu do budovy a potom vstúpi do kancelárie. Každá zmena prístupových práv je počas tohto overovania vložená do kľúča.

 

recepcia
RECEPCIA
Vydáva kľúč pomocou stolovej čítačky pre všetkým užívateľom (zamestnancom, návštevníkom, partnerom alebo krátkodobým zamestnancom), kontroluje vrátenie kľúčov oproti podpisu.
servisny technik
SERVISNÝ TECHNIK
Dostáva časovo obmedzené prístupové práva na dobu práce, ktoré sa aktualizujú prostredníctvom smartfónu počas práce v teréne.

 

manazer bezpecnosti
MANAŽÉR BEZPEČNOSTI
Dokáže kontrolovať zaznamenané udalosti (log) alebo zrušiť autorizáciu stratených kľúčov pomocou programovacieho kľúča.
navstevnici a zakaznici
NÁVŠTEVNÍCI A ZÁKAZNÍCI
Dostávajú kľúč platný pre na čas návštevy oproti podpisu.

 

nocna sluzba
NOČNÁ SLUŽBA
Dostáva kľúč platný len pre čas nočnej zmeny.
navstevnici a zakaznici
ZMENA POZÍCIE
Zamestnanec zmení pozíciu v organizácii a potrebuje prístup k inému súboru dverí. Správca zmení práva v systéme V364. Prístupový kľúč užívateľa sa aktualizuje pri vstupe do budovy prostredníctvom validátora alebo smartfónu.

 

rozsirenie klucoveho planu
ROZŠÍRENIE KĽÚČOVÉHO PLÁNU
Na marketingovom oddelení sa inštalujú nové dvere. Práva marketingového tímu sa dajú rýchlo a ľahko aktualizovať rozšírením prístupu. Kľúče sa aktualizujú, aby otvorili aj nové dvere.
stahovanie
SŤAHOVANIE
Prevádzkové oddelenie sa sťahuje do nových priestorov a ich kancelárie prevezme obchodné oddelenie. Neexistujú žiadne dodatočné náklady, pretože vložky ostávajú na mieste, ale sú jednoducho premenované. Správca jednoducho preprogramuje prístupové práva kľúčov.

 

strateny kluc
STRATENÝ KĽÚČ
Zamestnanec stratil kľúč a informoval správcu. Správca vydá náhradný kľúč, ktorý okamžite zruší stratený kľúč na validátori (on-line dvere) aj vo vložkách.
pristup do zony s rizikom vybuch
PRÍSTUP DO ZÓNY S RIZIKOM VÝBUCHU
Prístup k potenciálne výbušným oblastiam môže byť udelený prístupovému používateľovi s kľúčom verzie ATEX.

 

docasna nepritomnost
DOČASNÁ NEPRÍTOMNOSŤ
Zamestnanec ide na materskú dovolenku. Správca pozastaví platnosť kľúča, takže počas doby pozastavenia nedôjde k validácii: kľúč je dočasne vypnutý. Keď sa zamestnanec vráti do práce, administrátor obnoví kľúč a po overení bude kľúč znova funkčný.
ukoncenie pracovneho pomeru
UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU
Zamestnanec ukončí pracovný pomer pred uplynutím expirácie práv na vstup. Administrátor vymaže kľúč zo systému, čím ho natrvalo vypne.

 

obnova kluca
OBNOVA KĽÚČA
Platnosť kľúča vyprší. Administrátor predĺži dobu platnosti a zamestnancovi sa preprogramuje kľúč prostredníctvom validátora alebo smartfónu.