bez bariér pri mori
 
Mobilita je základným prvkom kvality života. Prekážky nám môže klásť zhoršený zdravotný stav alebo architektúra okolia, v ktorom sa nachádzame. S narastajúcim vekom obyvateľstva sa úmerne zvyšuje počet občanov so zdravotným znevýhodnením. Aj tým, ktorí momentálne nemajú výrazné zdravotné problémy môže práve narastajúci vek znížiť mobilitu. Preto je dôležité poskytnúť občanom so zdravotným postihnutím rovnaké práva a bojovať proti ich diskriminácii. Opatrenia na zvyšovanie mobility pomáhajú všetkým ľuďom, nielen tým na vozíčku.

 

Ľudia so zdravotným postihnutím musia mať rovnaké právo na životné prostredie, chodníky, parky, verejnú dopravu, verejné budovy, občiansku vybavenosť, kaviarne, kiná a divadlá. Ich cesta nesmie byť prerušovaná bariérami na ceste za povinnosťami alebo zábavou.
bez bariér za športom
 

 

bez bariér online
 
Na základe týchto skúseností sa vo svete upravujú normy, rušia výnimky a mení sa implementačná prax pre vlastníkov komunikačných trás, budov a objektov. Vo svete výstavby je veľká potreba jasných a jednoznačných pravidiel v stavebnom procese, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť pri novej výstavbe alebo už existujúcich objektoch. Štandard integrovanej prístupnosti je v súlade s týmto vývojom a poskytuje jasné pokyny pre vývojárov, architektov a staviteľov.

 

Aj v sektore stavebných kovaní a dizajnových produktov sa berie zreteľ na zvýšenie komfortu používania týchto výrobkov osobami s telesným postihnutím a zlepšenie ich pohybu vo svete.
 
bez bariér siluety

 

Chcete vidieť kľučky pre telesne postihnutých? Kliknite na kľučky ITS