NORMALIZÁCIA EN A CERTIFIKÁCIA
Výrobky skúšajú nezávislé kontrolné inštitúcie podľa noriem EN s celoeurópskou platnosťou. Vybrať si môžete zámky a kovania na dvere vo všetkých kvalitatívnych kategóriách.

CEN (Comité Européen de Normalisation) je dobrovoľné kooperačné združenie organizácií zaoberajúcich sa vo všetkých členských krajinách normalizáciou. Jeho úlohou je harmonizácia existujúcich noriem. Tieto normy budú stále viac ustupovať do úzadia a jednotlivé členské krajiny CEN harmonizujú európske normy EN so svojimi národnými normami. Dôsledkom tohto procesu bude strata účinnosti stále väčšieho počtu noriem platných v jednotlivých krajinách.

CEN nie je štátna organizácia. Normy majú charakter obchodných odporúčaní a nemajú záväzný účinok; záväzný charakter môže dať normám len zákonná úprava, alebo zmluva, v ktorej bude takáto povinnosť právoplatne upravená. Výrobca, ktorý vyrába svoje produkty podľa noriem EN a dáva ich skúšať nezávislému uznávanému skúšobnému laboratóriu to robí výlučne na dobrovoľnej báze. Koncový užívateľ však v tomto prípade môže vychádzať z toho, že výrobok je vyrobený a podrobený skúškam v zmysle noriem a teda spĺňa platné požiadavky na kvalitu.

nájdite si výrobok a stiahnite certifikát