Kľučka na dvere Unico

Panikové kovanie na únikové východy a požiarne uzávery s požiarnou odolnosťou a certifikátem požiarnej odolnosti.

Minimálna námaha bez znalosti systému otvárania

Panikové kovania sa používajú na núdzové a únikové východy, slúžiace k zaisteniu bezpečnosti osôb v prípade núdze alebo ohrozenia ľudského života.
Panikové kovania umožňujú otvorenie dverí primeraným zatlačením na madlo v smere úniku (alebo šikmo zhora nadol) a to i v prípade, že sú dvere z vonkajšej strany uzamknuté.

Panikové kovania ISEO sa používajú na dverách východov z verejných budov (škôl, úradov, kín, divadiel, nákupných stredísk, športových hál, hotelov), ktoré navštevuje vyšší počet ľudí. Sú tiež vhodné do objektov s deťmi alebo osobami so zníženou pohyblivosťou. Osadzujú sa nimi dvere v núdzových východoch a protipožiarnych únikových cestách, teda všade, kde je životne dôležité nájsť východ z budovy a umožniť otvorenie dverí v každom čase tlakom ruky alebo tela na panikový uzáver z vnútornej strany aj bez nevyhnutnosti použitia kľúča alebo iného predmetu bez akýchkoľvek znalostí použitia únikových východov a zariadení.

Vyznačujú sa ľahkou motážou na jednokrídlové i dvojkrídlové, všeobecné i protipožiarne dvere, ako aj na dvere z úzkych profilov. Výhodou je nízka uvoľňovacia sila, dlhá životnosť a odolnosť proti korózii.

E-shop klucky.sk/unico-protipoziarne-klucky
Záruka 10 rokov
Ak máte k uvedenému produktu nejakú otázku, radi na ňu odpovieme: