Dlhoročnou spoluprácou so značkovými výrobcami sme dosiahli to, že reklamácie považujeme za zriedkavosť. Ak sa predsalen niečo vyskytne, situácia si môže vyžadovať posudok priamo v továrni. Tak máte istotu, že reklamácie neposudzujeme svojvoľne, ale v spolupráci s odborníkmi, ktorý poznajú proces výroby a kontroly kvality. V takom prípade nám situácia nedovolí reklamáciu urýchliť.

Pri reklamácii je nutné spísať podrobný zápis o reklamácii a predložiť všetok reklamovaný tovar. Reklamácie vybavujeme v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní alebo skôr, ak nám to naše ostatné pracovné povinnosti umožnia. Pre urýchlenie a zjednodušenie procesu reklamácie použite náš reklamačný formulár.

Reklamačný poriadok sa riadi obchodnými podmienkami a jeho súčasťou sú aj záručné podmienky.