Ak nájdete identický tovar v ponuke konkurencie za nižšiu cenu, garantujeme Vám rovnakú cenu. Platí pre internetový predaj a predaj na predajni. Splnené musia byť nasledujúce podmienky:

1. Garancia najnižšej ceny platí pre ceny riadnych konkurentov.

Garancia najnižšej ceny platí pre ceny konkurentov, ktorí vedú v našej krajine svoj obchod riadne, na základe platných zákonov, odvádzajú dane podľa platných predpisov a zaisťujú aj služby a servis. Nevzťahuje sa teda na ceny príležitostných predajcov, zahraničných firiem či súkromných osôb, ktoré daný výrobok ponúkajú iba príležitostne. Konkurenčný podnikateľský subjekt musí mať sídlo firmy v SR a slovenské IČO.

2. Garancia najnižšej ceny platí pre identické výrobky.

Identický výrobok znamená, že má rovnakého výrobcu, rovnaký názov a typové označenie, sú identické všetky jeho špecifické vlastnosti (zloženie materiálu, pevnosť, povrchová úprava, dodacia lehota, identické neštandardné vyhotovenie, výrobcom deklarovaná záruka, certifikát) . Predpokladom je, že ide o porovnateľné množstvá a jednotky balenia.

3. Garancia najnižšej ceny sa vzťahuje na ceny, ktoré sú alebo boli platné v rovnakom období.

Ak porovnávate cenu u nás s cenou u konkurenta, musia/museli byť obidve ceny platné v rovnakom období. Cena konkurenta pritom musí/musela byť platná vo zverejnenom katalógu/cenníku pre konkrétny kalendárny rok. Vzťahuje sa na viditeľne označenú cenu a platí pre ceny, ktoré konkurent poskytuje všetkým, nie len vybraným zákazníkom. Garancia neplatí pre individuálne ponuky, výpredaje alebo sezónny predaj. Tiež neplatí, ak konkurent poskytol cenovú záruku.

4. Garancia najnižšej ceny platí do 15 kalendárnych dní od nákupu.

V takom prípade Vám dorovnáme cenový rozdiel vo forme zľavy na ďalší nákup. Ďalší nákup musí pred zľavou dosiahnuť minimálne dvojnásobok uplatnenej zľavy.

5. Garancia najnižšej ceny sa vzťahuje na všetky označené výrobky a služby.

Metalia sa špecializuje na množstvo výrobkov zhotovených zákazníkovi na mieru. Aj na takéto výrobky sa vzťahuje garancia najnižšej ceny, ak je výrobok označený príslušným logom „garancia najnižšej ceny“.

6. Garancia najnižšej ceny sa vzťahuje aj na servisné služby.

Metalia dlhodobo poskytuje nadštandardný pozáručný servis v extrémne krátkych časových intervaloch (často sú to minúty alebo hodiny) v najlepšej kvalite. Medzi kritériá porovnávania cien výrobkov patrí aj čas potrebný na realizáciu servisu ako aj jeho rozsah.

7. Garancia najnižšej ceny platí len ak je cena určená pre všetkých zákazníkov bez rozdielu.

Ponuka konkurencie musí byť prístupná verejnosti a určená všetkým. Garancia najnižšej ceny neplatí v prípade, že cena tovaru je stanovená len pre určitý okruh zákazníkov, napr. veľkoobchodných odberateľov a obchodných partnerov, resp. VIP zákazníkov a zákazníkov v našom vernostnom programe.

8. Konkurenčnú ponuku je potrebné doložiť pokladničným dokladom, katalógom, letákom alebo inzerciou v tlači.

Musí ísť o doklad, ktorý je preukázateľne sprístupnený verejnosti, resp. všetkým potenciálnym zákazníkom, a nielen určitému okruhu VIP zákazníkov alebo obchodným partnerom.

9. Garancia najnižšej ceny platí len pre tovar na sklade a pre množstvo primerané spotrebe jednej bežnej domácnosti.

A naopak, garancia neplatí, ak daný tovar nie je momentálne na sklade, resp. bol vyradený zo sortimentu Metalia alebo výrobcu, ktorého zastupujeme. Rovnako nie je možné garanciu uplatniť na množstvo, ktoré presahuje bežnú spotrebu jednej domácnosti.

10. Cenová garancia konkurencie nesmie byť dôvodom k poskytnutiu cenovej garancie u nás.

Ak naša konkurencia poskytuje cenovú garanciu na určitý výrobok, táto skutočnosť nesmie byť použitá s cieľom uplatniť si garanciu najnižšej ceny u nás.

11. Garancia najnižšej ceny nemôžu uplatňovať konkurenti, distribútori a developeri.

Neplatí pre konkurentov a distribútorov, ktorí zakúpený artikel sami nespracovávajú. V opačnom prípade by sa mohla objaviť snaha nakúpiť použitím záruky trvale najnižších cien obzvlášť výhodne veľké množstvo a v rámci ďalšieho predaja dosiahnuť zisk na úkor nášho zákazníka.

12. Garancia najnižšej ceny neplatí pre aukcie.

Ceny, ktoré boli dosiahnuté v akýchkoľvek aukciách, nemožno porovnávať s cenami Metalie.

13. Garancia najnižšej ceny neplatí pre nešpecifikované výhody a bonusy.

Garancia neplatí pri porovnaní cien, ktoré vznikli na základe dohôd, napr. bonusov alebo podobných zvýhodnení podľa výšky celkového ročného obratu. Takéto zvýhodnenia nemožno priradiť žiadnemu určitému artiklu a teda ani uplatniť v rámci garancie najnižších cien.

14. Garancia najnižšej ceny neplatí, ak je tým plošne a systematicky ponúkaný tovar za nižšiu než obstarávaciu cenu.

Cenová záruka neplatí v prípade, že je tým tovar plošne a systematicky ponúkaný za nižšiu než nákupnú cenu. V Slovenskej republike je možné takýto plošný a systematický predaj tovaru za nižšiu než nákupnú cenu za podmienok ust. § 44 odst. 1 obchodného zákonníka považovať za nekalú súťaž a teda zakázané konanie, príp. je možné ho považovať za zneužitie dominantného postavenia za podmienok stanovených § 8 odst. 1, odst. 2, písm. e) a odst. 6 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Z tohto dôvodu si v zvláštnych prípadoch vyhradzujeme právo odmietnuť poskytnutie cenovej záruky, ak by mala za následok plošný a systematický predaj pod úrovňou nákupnej ceny.

15. Garancia najnižšej ceny neplatí pre tovar zakúpený tiež v Metalii (prostredníctvom našich distribútorov).

Garancia neplatí, ak bol uvedený tovar zakúpený prostredníctvom predajnej siete Metalia, resp. veľkoobchodných partnerov. Nie je možné vyvíjať tlak na cenu tovaru z rovnakého zdroja.

16. Garancia neplatí pre výpredaje a tovar, ktorý je u konkurencie označený ako zľavnený alebo jeho cena je ohraničená časovo alebo do vypredania zásob.

Tým myslíme aj všetky výpredaje, sezónne akcie, individuálne cenové ponuky a zľavy za nakúpené množstvo.