Zadlabávacie zámky

panikové zámky

protipožiarne zámky

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

klasifikácia podľa  EN 179:2008

klasifikácia podľa  EN 1125:08*

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

klasifikácia podľa  EN 179:2008

klasifikácia podľa  EN 1125:08*

3 M 3 1 0 C 2 H A 2 0

klasifikácia podľa  EN 12209

3 X 8 0 0 G 2 H A 2 0

klasifikácia podľa UNI EN 12209

SINGLEPOINT LOCK PERFORMA