Panikové zámky

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

klasifikácia podľa  EN 179:2008

klasifikácia podľa  EN 1125:08*

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

klasifikácia podľa  EN 179:2008

klasifikácia podľa  EN 1125:08*