zatvárače dverí

 

Kvalitný samozatvárač Telesco UNIK

 

  • samozatvárač na štandardné dvere - cenovo výhodný a spoľahlivý
  • optimálne nastavenie rýchlosti zatvárania a spoľahlivého dovretia dvomi regulačnými skrutkami
  • termostabilný priebeh zatvárania

Tlmenie zatvárania - nastaviteľná funkcia využiteľná predovšetkým na vonkajších dverách - pri zatváraní chráni dverové krídlo pred vyvrátením či nevhodným zaobchádzaním, súčasne chráni samozatvárač, kovanie na dvere aj okolie dverí.

 

dverné krídlo EN2 EN3 EN4 EN5 EN6
maximálna šírka (mm) 850 950 1100 1250 1400
maximálna váha (kg) 40 60 80 100 120