Predĺžená záruka 10 rokov priamo od výrobcu, nielen od dovozcu či predajcu, naznačuje vysokú odolnosť materiálu, nemusíte sa teda báť, že idete do rizika.

Aby ste sa vyhli skrytým nedostatkom spojeným s materiálom, považujeme za dôležité pri Vašom výbere upozorniť na výhody a nevýhody každej suroviny, pretože vďaka tomu sa Vaša dôvera vo výrobok môže začať už dnes.

Vďaka dlhoročným kontaktom s najúspešnejšími producentmi z čistých vstupných materiálov kategoricky odmietame znižovať kvalitatívny štandard. Naopak, rokmi stále viac dbáme na charakter výrobného programu každého z nich a osvojujeme si výhody výrobkov z pohľadu koncového užívateľa, aby sme našli tú najlepšiu možnú alternatívu pre tých, ktorí chcú svoje zdroje využiť efektívne a s vyššou pridanou hodnotou.

Aby ste nezažívali obavy z toho, že sa Vám do rúk dostane nekvalitný výrobok, naši pracovníci majú za úlohu poznať a upozorňovať na pôvod každého výrobku vo vzorkovni ako aj na výhody, ktoré z toho pre Vás plynú. Dôvera v značkových európskych výrobcov je nielen vecou hrdosti ale aj dlhodobej premyslenej stratégie našej spoločnosti, aby sme tak napomohli k zvyšovaniu kvality života na Slovensku a v Česku.

Tu nájdete záručné podmienky.